Privacyverklaring

Wij, Drijfveer Media, verwerken de door jou ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor onze afnemers in jouw regio. Zo kunnen zij een passende offerte maken en contact met jou opnemen.

Wanneer je ons jouw gegevens toevertrouwt, vertrouw je erop dat wij goed met deze gegevens omgaan. Andersom vertrouwen wij erop dat je de gegevens naar waarheid invult.

Wij baseren deze gegevensverzameling zonder toestemming vooraf op rechtsgrondslag b van de Algemene verordening gegevensbescherming en het gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om een passende offerte toe te sturen en om contact op te nemen. We sturen dus geen nieuwsbrieven, enquĂȘtes of andere aanbiedingen.

We verzamelen je postcode om je vraag bij dienstverleners in jouw regio neer te leggen.
We verzamelen je naam om je te kunnen aanspreken.
We verzamelen je telefoonnummer en e-mailadres om contact met je te kunnen opnemen.
We verzamelen overige benodigde informatie ter ondersteuning van de dienstverlening.

Wij geven de gegevens door aan onze afnemers, zodat jij kunt worden geholpen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hun handelen omtrent jouw persoonsgegevens. Maar ook onze afnemers dienen zich aan de wet te houden (Algemene verordening gegevensbescherming).

We verzamelen de gegevens slechts eenmalig, bewaren de gegevens zo kort mogelijk en verwijderen de gegevens daarna uit ons systeem.

Jij hebt het recht om gegevens te (laten) wijzigen als ze niet kloppen, te (laten) verwijderen of in te zien (mits we ze nog niet hebben gewist). Hiervoor kunnen we jou vragen om je legitimatiebewijs te tonen.

Wij publiceren op deze website geregeld opdrachten die wij binnenkrijgen. Het doel hiervan is om ondernemers een indruk te geven van welke opdracht zij kunnen krijgen. Ook geeft het bezoekers van de website een opdracht van opdrachten die geplaatst kunnen worden. Wij publiceren hierbij nooit privégegevens zoals naam, postcode of woonplaats. Gebruikte gegevens zijn fictief.

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je contact opnemen met de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat wij niet kunnen inschatten wat de leeftijd is van de betrokkene die zijn gegevens verstrekt, gaan wij ervanuit dat iedereen die zijn gegevens aan ons verstrekt om gebruik te maken van de dienst, 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

We hopen dat je begrijpt de gevraagde gegevens enkel dienen om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij hebben we de bescherming van jouw persoonsgegevens nageleefd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. We adviseren daarom om geregeld onze privacyverklaring te controleren op wijzigingen.

22 mei 2018

Drijfveer Media
info(@)drijfveermedia(.)nl